PUBLICITAT FORMAL

La publicitat del Registre pot obtenir-se mitjançant nota simple informativa o certificació.

 

La certificació, amb la signatura del Registrador Mercantil que l’expedeix és l’únic mode d’acreditar, en perjudici de tercers, el contingut dels assentaments del Registre.

 

 

A.- SOL·LICITUD DE CERTIFICACIÓ

 

1.- TELEMÀTICA DES DE LA NOSTRA WEB

EMPLENAR LA INSTÀNCIA ADJUNTA (aquí) i enviar com a document privat mitjançant el portal:

https://sede.registradores.org/site/home

És necessari disposar de signatura electrònica i estar donat d’alta en el portal de presentacions telemàtiques del Col·legi de Registradors. (Presentació telemàtica)

En el termini de 5 dies hàbils rebrà en el correu electrònic indicat el codi i enllaç per a la descàrrega de la certificació.

 

2.- DIRECTAMENT MITJANÇANT EL COL·LEGI DE REGISTRADORS

En la web de la seu electrònica del Col·legi de Registradors: https://sede.registradores.org/site/home.

Pot consultar el manual del Col·legi de Registradors de presentació telemàtica de documents AQUÍ.

 

3.- SOLICITUD PRESENCIAL

Haurà d’aportar en les nostres Oficines la sol·licitud de certificat (aquí) degudament emplenada per  l’interessat acreditant-se amb el seu document d’identificació.

En el correu electrònic indicat en la sol·licitud rebrà un enllaç per l’abonament dels honoraris.

Un cop realitzat el pagament rebrà un codi per a la descàrrega del certificat.

El TERMINI per l’emissió dels certificats és de 5 dies hàbils.

 

 

B.- SOL·LICITUD DE NOTA INFORMATIVA

 

1.- PRESENCIAL EN EL REGISTRE

Haurà d’aportar en les nostres Oficines la sol·licitud de nota informativa (aquí) degudament emplenada per l’interessat acreditant-se amb el seu document d’identificació.

 

2.- TELEMÀTICA MITJANÇANT EL COL·LEGI DE REGISTRADORS

En la web de la seu electrònica del Col·legi de Registradors: https://sede.registradores.org/site/home

Anar a REGISTRE MERCANTIL, NOTA INFORMATIVA MERCANTIL / DIPÒSIT DE COMPTES.

 

3.- LLIBRES LEGALITZATS

Les notes informatives sobre els últims llibres legalitzats també poden descarregar-se des de l’Àrea d’usuaris de la nostra web www.registromercantilbcn.es en l’opció NOTES INFORMATIVES i triar entre llibres SOCIETARIS (actes, accions nominatives/registre de socis), o llibres COMPTABLES (Diari, Inventari i Comptes, Balanços…).

 

4.- El TERMINI per a l’emissió de les notes informatives és de 3 dies hàbils. Per retirar les notes informatives el sol·licitant haurà de personar-se a les nostres Oficines aportant el resguard de presentació.