Full covid

APORTACIÓ FULL COVID

 

 

AMB L’OBJECTE DE FACILITAR L’APORTACIÓ DEL FULL COVID (PREVISTA A L’ORDRE MINISTERIAL 794/2021), S’HA HABILITAT EL SEGÜENT ENLLAÇ:

 

https://www.registromercantilbcn.es/hojacovid