Mercantil – Trasllat de domicili a una altra província

Es tracta d’un certificat literal de tot l’historial de la societat que, a més, haurà de reproduir els comptes anuals dipositats corresponents als darrers cinc exercicis. Aquesta certificació no es podrà expedir sense la presentació prèvia del document que acrediti l’acord o decisió del trasllat, o en virtut de sol·licitud de l’òrgan d’administració amb signatura degudament legitimada.

 

Aquest certificat tindrà una vigència de tres mesos des de la seva expedició.

 

Instància de sol·licitud