Comptes – Publicitat

És possible obtenir còpia dels comptes anuals dipositats en aquest Registre mitjançant algun dels següents sistemes:

 

 

FINESTRETA

 

Personalment a les nostres oficines emplenant la sol·licitud corresponent. Les copies dels comptes sol·licitats es podran recollir transcorregudes 24 hores i el pagament s’efectuarà en efectiu, transferència o targeta.

 

 

FAX / CORREU POSTAL / E-MAIL

 

Enviant sol·licitud per fax al número 93 508 14 13 o per correu postal a l’adreça d’aquest Registre o per e-mail a infocuentas@registromercantilbcn.es

 

La còpia dels comptes sol·licitats es podran recollir en aquesta oficina transcorregudes 24 hores des de la seva sol·licitud i el pagament podrà efectuar-se en efectiu, targeta de crèdit o transferència bancària al número de compte ES54 0049 1806 9123 1203 9715, essent titular el Registre Mercantil de Barcelona. Per les peticions que s’efectuïn mitjançant fax o correu electrònic haurà d’indicar-se si es sol·licita el seu enviament o si es recollirà a la mateixa oficina. En cas d’escollir l’opció de correu postal certificat, s’haurà d’efectuar transferència bancària al número de compte esmentat i haurà d’enviar-se el justificant de pagament a l’adreça de correu electrònic gestioncontable@registromercantilbcn.es, fent constar com a referència “Nota informativa Comptes Anuals”.

 

 

INTERNET

 

A l’àrea de clients, d’aquesta web. El pagament s’efectuarà mitjançant targeta de crèdit i la informació s’obtindrà a l’acte.

 

Els Honoraris establerts per aquesta opció són els següents:

a).- Si la consulta resulta positiva: 7,51 Euros per cada exercici consultat.

b).- Si les consultes resulten només en part positives: 7,51 Euros per cada positiva, més 0,60 Euros per cada exercici que resulti negatiu.

c).- Si les consultes resulten totes negatives: 0,75 Euros pel primer exercici consultat, més 0,60 Euros per cada un dels restants.

 

A les quantitats esmentades s’haurà d’afegir l’IVA.

 

Al sol·licitar qualsevol informació, l’ordinador li proporcionarà una referència. Si un cop realitzat el pagament, es produís alguna incidència que impedís la consulta, podrà amb aquesta referència recuperar l’esmentada petició sense cost durant 7 dies. (Gestió del compte / Reenviament de Peticions).