Comptes – Publicitat

És possible obtenir còpia dels comptes anuals dipositats en aquest Registre mitjançant algun dels següents sistemes:

 

 

FINESTRETA

 

Personalment a les nostres oficines emplenant la sol·licitud corresponent. Les copies dels comptes sol·licitats es podran recollir transcorregudes 24 hores i el pagament s’efectuarà en efectiu, transferència o targeta.

 

 

FAX / CORREU POSTAL / E-MAIL

 

Enviant sol·licitud per fax al número 93 508 14 13 o per correu postal a l’adreça d’aquest Registre o per e-mail a infocuentas@registromercantilbcn.es

 

La còpia dels comptes sol·licitats es podran recollir en aquesta oficina transcorregudes 24 hores des de la seva sol·licitud i el pagament podrà efectuar-se en efectiu, targeta de crèdit o transferència bancària al número de compte ES54 0049 1806 9123 1203 9715, essent titular el Registre Mercantil de Barcelona. Per les peticions que s’efectuïn mitjançant fax o correu electrònic haurà d’indicar-se si es sol·licita el seu enviament o si es recollirà a la mateixa oficina. En cas d’escollir l’opció de correu postal certificat, s’haurà d’efectuar transferència bancària al número de compte esmentat i haurà d’enviar-se el justificant de pagament a l’adreça de correu electrònic gestioncontable@registromercantilbcn.es, fent constar com a referència “Nota informativa Comptes Anuals”.