Comptes – Ajuda instal·lació Foxit

— Per posar-lo en castellà, anar al menú “Languages”, elegir “Spanish” i prémer els botons “Yes”, “Download” i “Done”.

 

— Si no vol instal·lar la barra d’eines d'”Ask” al seu navegador, recordi que cal desmarcar aquestes opcions durant la instal·lació.