Comptes – Presentació en CD / DVD

Telèfon d’atenció per a consultes del programa D2 al Col·legi de Registradors (Madrid):

91 – 270 – 17 -97

 

Emails de Suport del Col·legi (Madrid):   soporte.d2@registradores.org   /   registro.electronico@registradores.org

 

 

 

1.- PROGRAMA:

 

Descarregar de manera gratuïta el programa necessari D2.
ATENCIÓ: La impressió en paper dels comptes generats amb aquest programa no és vàlida per a la seva presentació.  Si desitja presentar els comptes en paper i no en CD, haurà d’emplenar els models pdf del menú COMPTES – Presentació en paper.

 

Descarregar programa D2 2023     Exercicis iniciats des de l’ 01-01-2023 i tancats abans de l’01-12-2024. (Versió actualitzada B.O.E. 10/05/2024. La presentació de comptes de l’exercici 2023 amb la versió anterior del programa D2 2023 serà qualificada amb defectes).

 

Descarregar programa D2 2022     Exercicis iniciats des de l’ 01-01-2022 i tancats abans de l’01-12-2023.

 

Descarregar programa D2 2021     Exercicis iniciats des de l’ 01-01-2021 i tancats abans de l’01-12-2022

 

Descarregar programa D2 2020     Exercicis iniciats des de l’01-01-2020 i tancats abans de l’01-12-2021

 

Descarregar programa D2 2019      Exercicis iniciats des de l’01-01-2019 i tancats abans de l’01-12-2020

 

Descarregar programa D2 2018      Exercicis iniciats des de l’01-01-2018 i tancats abans de l’01-12-2019

 

Descarregar programa D2 2017      Exercicis iniciats des de l’01-01-2017 i tancats abans de l’01-12-2018

 

Descarregar programa D2 2016      Exercicis iniciats des de l’01-01-2016 i tancats abans de l’01-12-2017

 

 

Framework v.2.2   (només si ho requereix el seu ordinador per a la instal·lació del D2)

 

 

Descarregar Manual d’usuari D2 (per a exercicis iniciats des de l’01 / 01/ 2008)

 

Descarregar preguntes més freqüents sobre el programa D2

 

 

 

2.- IMPRÈS DE PRESENTACIÓ:

 

Pot utilitzar la instància que genera el programa D2 (només és necessari el primer full) sempre que no sigui necessària l’aplicació de retenció de l’IRPF a la factura, cas en què s’haurà de confeccionar la instància amb el programa específic d’instàncies per poder indicar-ho.

 

En cas de ser una actualització, primer cal DESINSTAL·LAR el programa i tot seguit INSTAL·LAR la seva nova versió (les instàncies guardades no es perden, es mantenen en les actualitzacions).

 

Descarregar el programa de generació d’instàncies

 

Descarregar ajuda instal·lació programa generació d´instàncies

 

 

 

3.- DOCUMENTS:

 

Afegir la resta de documents obligatoris: certificació d’empremta digital (DIN-A4 amb un codi de barres que imprimeix el programa D2), certificació de l’acta de la Junta i si s’escau, anuncis de convocatòria. La resta de documents (inclosa si s’escau l’auditoria signada) han d’incorporar-se necessàriament al CD mitjançant l’opció “Gestió de documents” del programa D2.

 

Model de certificació de l’Acta de la Junta UNIVERSAL vàlid per a la seva presentació en el Registre Mercantil de Barcelona, sempre que els acords i documents a dipositar coincideixin amb les característiques que consten a cada model (no és necessari legitimar les signatures):

 

Model de Certificació de l’acta de la Junta (Junta UNIVERSAL).

 

 

 

4.- CARPETA:

 

Incorporar la documentació generada en una carpeta de cartolina afegint-li una bosseta adhesiva o sobre grapat que contingui el CD o disquet, o utilitzar les carpetes que es venen en el Registre que ja la porten.

 

 

 

5.- FORMES DE PAGAMENT:

 

(per a presentacions presencials, NO telemàtiques)

 

–OPCIÓ 1.  Efectiu: s’admetrà efectiu durant tot l’any a excepció del mes de juliol que haurà de fer-se mitjançant qualsevol de les següents opcions. Es recorda que l’import màxim que es pot pagar en efectiu és de 1.000 euros.

 

–OPCIÓ 2.  Pagament amb targeta de crèdit.

 

–OPCIÓ 3.  Transferència bancària al núm. de Compte ES54 0049 1806 91 2312039715 indicant com concepte PRESENTACIÓ COMPTES i el nom de la societat.

 

 

 

6.- RETIRAT:

 

— En aquesta web es pot consultar en cada moment la situació dels comptes presentats (menú COMPTES – Consulta situació de documents).

 

— Un cop qualificats els comptes es notificarà al mail indicat a tal efecte a la instància de presentació. També podrà anticipar-se a l’esmentat email i obtenir electrònicament el justificant del dipòsit (sense necessitat de personar-se al Registre), amb el número identificador i en la web que s’indica al resguard de presentació (https://www.registradores.org:4004/consultaDocumentos). No obstant, si es desitja es pot també retirar personalment d’aquesta Oficina aportant l’esmentat RESGUARD.

 

— En el cas de qualificació amb defectes, es pot obtenir l’esmentada qualificació amb el mateix sistema i haurà de personar-se en aquesta Oficina amb el RESGUARD de presentació (i no amb la impressió del defecte) per a retirar el document i tornar a presentar-ho un cop subsanat. No s’admetrà la presentació de subsanacions sense acompanyar la carpeta prèviament retirada.