Comptes – Presentació en CD / DVD

Telèfon d’atenció per a consultes del programa D2 al Col·legi de Registradors (Madrid):

91 – 270 – 17 -97

 

Emails de Suport del Col·legi (Madrid):   soporte.d2@registradores.org   /   registro.electronico@registradores.org

 

 

 

1.- PROGRAMA:

 

Descarregar de manera gratuïta el programa necessari D2.
ATENCIÓ: La impressió en paper dels comptes generats amb aquest programa no és vàlida per a la seva presentació.  Si desitja presentar els comptes en paper i no en CD o disquete, haurà d’emplenar els models pdf que es relacionen a l’inici d’aquesta pàgina (“opció 1.- PRESENTACIÓ EN PAPER”).

 

Descarregar programa D2 2021     Exercicis iniciats des de l’ 01-01-2021 i tancats abans de l’01-12-2022

 

Descarregar programa D2 2020     Exercicis iniciats des de l’01-01-2020 i tancats abans de l’01-12-2021

 

Descarregar programa D2 2019      Exercicis iniciats des de l’01-01-2019 i tancats abans de l’01-12-2020

 

Descarregar programa D2 2018      Exercicis iniciats des de l’01-01-2018 i tancats abans de l’01-12-2019

 

Descarregar programa D2 2017      Exercicis iniciats des de l’01-01-2017 i tancats abans de l’01-12-2018

 

Descarregar programa D2 2016      Exercicis iniciats des de l’01-01-2016 i tancats abans de l’01-12-2017

 

Descarregar programa D2 2015      Exercicis iniciats des de l’01-01-2015 i tancats abans de l’01-12-2016

 

Descarregar programa D2 2014      Exercicis iniciats des de l’01-01-2014 i tancats abans de l’01-12-2015

 

Descarregar programa D2 2013      Exercicis iniciats des de l’01-01-2013 i tancats abans de l’01-12-2014

 

Descarregar programa D2 2012      Exercicis iniciats des de l’01-01-2012 i tancats abans de l’01-12-2013

 

Descarregar programa D2 2011      Exercicis iniciats des de l’01-01-2011 i tancats abans de l’01-12-2012

 

Descarregar programa D2 2010      Exercicis iniciats des de l’01-01-2010 i tancats abans de l’01-12-2011

 

Descarregar programa D2 2009      Exercicis iniciats des de l’01-01-2009 i tancats abans de l’01-12-2010

 

Descarregar programa D2 2008      Exercicis iniciats des de l’01-01-2008 i tancats abans de l’01-12-2009

 

Descarregar programa D2  /  descarregar programa RD2 (validació)  Exercicis iniciats abans de l’01-01-2008

 

 

Framework v.2.2   (només si ho requereix el seu ordinador per a la instal·lació del D2)

 

 

Descarregar Manual d’usuari D2 (per a exercicis iniciats des de l’01 / 01/ 2008)

 

Descarregar preguntes més freqüents sobre el programa D2

 

 

 

2.- IMPRÈS DE PRESENTACIÓ:

 

Pot utilitzar la instància que genera el programa D2 (només és necessari el primer full) sempre que no sigui necessària l’aplicació de retenció de l’IRPF a la factura, cas en què s’haurà de confeccionar la instància amb el programa específic d’instàncies per poder indicar-ho.

 

En cas de ser una actualització, primer cal DESINSTAL·LAR el programa i tot seguit INSTAL·LAR la seva nova versió (les instàncies guardades no es perden, es mantenen en les actualitzacions).

 

Descarregar el programa de generació d’instàncies

 

Descarregar ajuda instal·lació programa generació d´instàncies

 

 

 

3.- DOCUMENTS:

 

Afegir la resta de documents obligatoris: certificació d’empremta digital (DIN-A4 amb un codi de barres que imprimeix el programa D2), certificació de l’acta de la Junta i si s’escau, anuncis de convocatòria. La resta de documents (inclosa si s’escau l’auditoria signada) han d’incorporar-se necessàriament al CD mitjançant l’opció “Gestió de documents” del programa D2.

 

Model de certificació de l’Acta de la Junta UNIVERSAL vàlid per a la seva presentació en el Registre Mercantil de Barcelona, sempre que els acords i documents a dipositar coincideixin amb les característiques que consten a cada model (no és necessari legitimar les signatures):

 

Model de Certificació de l’acta de la Junta (Junta UNIVERSAL).

 

 

 

4.- CARPETA:

 

Incorporar la documentació generada en una carpeta de cartolina afegint-li una bosseta adhesiva o sobre grapat que contingui el CD o disquet, o utilitzar les carpetes que es venen en el Registre que ja la porten.

 

 

 

5.- FORMES DE PAGAMENT:

 

(per a presentacions presencials, NO telemàtiques)

 

–OPCIÓ 1.  Efectiu: s’admetrà efectiu durant tot l’any a excepció del mes de juliol que haurà de fer-se mitjançant qualsevol de les següents opcions.

 

–OPCIÓ 2.  Taló nominatiu: per un valor inferior a 600 €, no sent vàlids diversos talons del mateix compte que superin l’esmentada xifra.

 

–OPCIÓ 3.   Xec conformat o xec bancari.

 

–OPCIÓ 4.  Ingrés bancari en caixer automàtic, sucursal bancària o línia oberta: utilitzant un únic imprès per al total de carpetes a presentar (en el moment de la presentació al Registre haurà d’acompanyar-se aquest imprès segellat pel banc o acompanyat  del comprovant bancari original d’haver-se fet l’ingrés).

 

–OPCIÓ 5.  Pagament amb targeta de crèdit.

 

–OPCIÓ 6.  Transferència bancària al núm. de Compte ES54 0049 1806 91 2312039715 indicant com concepte PRESENTACIÓ COMPTES i el nom de la societat; haurà d’acompanyar-se també l’imprès d’ingrés bancari emplenat.

 

 

Emplenar l’imprès d’ingrés bancari

 

 

 

6.- RETIRAT:

 

— En aquesta web es pot consultar en cada moment la situació dels comptes presentats (Àrea de clients/consulta situació dipòsit de comptes).

 

— Un cop qualificats els comptes es pot obtenir electrònicament el justificant del dipòsit (sense necessitat de personar-se al Registre), amb el número identificador i en la web que s’indica al resguard de presentació (https://www.registradores.org:4004/consultaDocumentos). No obstant, si es desitja es pot també retirar personalment d’aquesta Oficina aportant l’esmentat RESGUARD.

 

— En el cas de qualificació amb defectes, es pot obtenir còpia amb el mateix sistema i haurà de personar-se en aquesta Oficina amb el RESGUARD de presentació (i no amb la impressió del defecte) per a retirar el document i tornar a presentar-ho un cop subsanat. No s’admetrà la presentació de subsanacions sense acompanyar la carpeta prèviament retirada.