Llibres – Publicitat

PUBLICITAT DELS LLIBRES LEGALITZATS

 

 

La publicitat dels llibres legalitzats en el Registre, no del seu contingut, tant d’uns llibres en concret com dels corresponents a un exercici determinat o de tot l’historial de legalitzacions, es pot obtenir de dues maneres: mitjançant l’expedició de nota simple informativa o bé mitjançant certificació.

 

Les NOTES SIMPLES INFORMATIVES sobre la classe i nombre d’ordre de l’últim llibre legalitzat, es poden descarregar des de l’àrea d’usuaris d’aquesta web escollint l’opció NOTES INFORMATIVES, i posteriorment llibres SOCIETARIS (actes, accions nominatives/registre de socis) o COMPTABLES (Diari, Inventari i Comptes, Balanços…). El pagament es farà amb targeta de crèdit.

 

COST PER BLOC SOL·LICITAT:
Nota base (Bloc General + Bloc 8): 2,70 + IVA
Llibres societaris: 3,00 + IVA = 3,63€
Llibres comptables: 6,60 + IVA = 7,99€

 

Per a qualsevol altre tipus de consulta haurà de descarregar el formulari de NOTA INFORMATIVA i enviar-lo al departament mitjançant correu electrònic: legalizacionlibros@registromercantilbcn.es

Les CERTIFICACIONS poden obtenir-se emplenant la sol·licitud a les oficines del Registre, o bé descarregant el formulari de CERTIFICACIÓ i enviar-lo al departament mitjançant correu electrònic: legalizacionlibros@registromercantilbcn.es

 

En qualsevol cas, la sol·licitud ha d’indicar de forma expressa la informació desitjada, així com el nom, cognoms, i DNI/NIF del sol·licitant,i les dades per emetre la factura corresponent. Igualment, i per a les peticions que es facin per correu electrònic s’haurà d’indicar si es sol·licita l’enviament per correu postal certificat o es recollirà la informació a la mateixa oficina.

 

Si la informació es retira en el Registre, el pagament podrà efectuar-se en efectiu o targeta de crèdit. En cas d’optar per l’opció de correu postal certificat, una vegada el Registre informi de l’import corresponent, s’haurà d’efectuar transferència al compte bancari ES54 0049 1806 9123 1203 9715, essent titular el Registre Mercantil de Barcelona. El justificant de pagament s’haurà d’enviar a l’adreça de correu electrònic gestioncontable@registromercantilbcn.es, fent constar com a concepte “Legalització de Llibres” i el número d’entrada.

 

En cas de no sol·licitar l’enviament per correu postal certificat s’haurà de retirar al mateix Registre. L’expedició de la nota simple informativa s’efectuarà en el termini de tres dies des de la sol·licitud. L’expedició del certificat registral s’efectuarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud.