Llibres – Publicitat

PUBLICITAT DELS LLIBRES LEGALITZATS

 

 

La publicitat dels llibres legalitzats en el Registre, no del seu contingut, tant d’uns llibres en concret com dels corresponents a un exercici determinat o de tot l’historial de legalitzacions, es pot obtenir de dues maneres: mitjançant l’expedició de nota simple informativa o bé mitjançant certificació.

 

 

Les notes simples i les certificacions es poden obtenir mitjançant petició formulada, en el mateix Registre, mitjançant sol·licitud cursada per fax: 93-331-94-22 o bé mitjançant sol·licitud cursada a la següent adreça de correu electrònic: legalizaciónlibros@registromercantilbcn.es

 

A la sol·licitud cal indicar de forma expressa la informació que sol·licitin, així com el nom, els cognoms, el domicili i el DNI/NIF del sol·licitant, així com les dades de facturació.

 

Formulari de sol·licitud de nota simple

 

Formulari de sol·licitud de certificació

 

 

Igualment, i per a les peticions que es facin per fax o per correu electrònic s’haurà d’indicar si es sol·licita l’enviament per correu postal certificat o es recollirà la informació a la mateixa oficina. Si la informació es retira en el Registre, el pagament podrà efectuar-se en efectiu, targeta de crèdit o taló nominatiu. En cas d’optar per l’opció de correu postal certificat, s’haurà d’efectuar ingrés bancari al compte ES54 0049 1806 9123 1203 9715, essent titular el Registre Mercantil de Barcelona. El justificat de pagament s’haurà d’enviar a l’adreça de correu electrònic gestioncontable@registromercantilbcn.es, fent constar com a referència el número d’entrada i el concepte “Legalització de Llibres”.

 

En cas de no sol·licitar l’enviament per correu postal certificat s’haurà de retirar al mateix Registre. L’expedició de la nota simple informativa s’efectuará en el termini de tres dies des de la sol·licitud. L’expedició del certificat registral s’efectuarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud.