Mercantil – Publicitat – Notes Simples

La publicitat del Registre pot obtenir-se mitjançant nota simple informativa o certificació. La certificació, que porta la signatura del Registrador Mercantil que l’expedeix, és l’única manera d’acreditar, en perjudici de tercers, el contingut dels assentaments del Registre.

 

 

 

NOTES SIMPLES

 

 

Les notes simples poden obtenir-se mitjançant sol·licitud:

 

— En el Registre, en temps real.

 

— Per correu electrònic a l’adreça següent manifestaciones@registromercantilbcn.es

 

— Per fax al núm. 93 331 94 22 i

 

— Per correu postal adreçat al Registre Mercantil de Barcelona:

 

Departament de Manifestacions

c/ Gran Via de les Corts Catalanes 184, 1ª planta

08038 Barcelona

 

 

Formulari de sol·licitud de nota simple

 

Si la informació es retira en el Registre, el pagament podrà efectuar-se en efectiu o targeta de crèdit. En cas d’optar per l’opció de correu postal certificat, s’haurà d’efectuar ingrés bancari al compte ES54 0049 1806 9123 1203 9715, essent titular el Registre Mercantil de Barcelona. El justificat de pagament s’haurà d’enviar a l’adreça de correu electrònic gestioncontable@registromercantilbcn.es, fent constar com a referència el número d’entrada i el concepte “Manifestacions”.

 

El contingut de la nota pot ser el següent:

 

— Bloc General: denominació, CIF, LEI, dades registrals, situacions especials, estructura de l’òrgan d’administració, assentaments de presentació vigents i noms de domini o adreça d’internet.

 

— Bloc 1: domicili social, inici d’operacions, durada de la societat, objecte social i CNAE

 

— Bloc 2: capital social i relació de comptes anuals dipositats

 

— Bloc 3: administradors i liquidadors

 

— Bloc 4: auditors

 

— Bloc 5: apoderats

 

— Bloc 6: relació d’actes inscrits publicats al BORME

 

 

Les notes simples que s’hagin d’utilitzar a Hisenda han de tenir segellats tots els seus fulls, raó per la qual només es podran sol·licitar directament en el Registre.