Altres Funcions – Signatura Electrònica

QUÈ ÉS LA SIGNATURA ELECTRÒNICA AVANÇADA

 

 

La signatura electrònica és un conjunt de dades que poden ser utilitzades com a mitjà d’identificació del signant. La Signatura Electrònica Avançada és una signatura electrònica que ha estat creada amb mitjans que el signant pot mantenir sota el seu exclusiu control i generada mitjançant un dispositiu segur de creació de signatura. Es tracta d’un dels mitjans més importants per a la seguretat i la confiança en les comunicacions telemàtiques.

 

Està basada en un Certificat Reconegut. Aquest certificat electrònic és un document signat electrònicament per un Prestador de Serveis de Certificació que vincula unes dades de verificació de signatura a un signant i confirma la seva identitat.

 

La SCR, el Prestador de Serveis de Certificació dels Registradors, compleix amb tots els requisits legals necessaris per a l’emissió de certificats avançats, basant-se totes les solucions d’electrònica avançada en la utilització de dispositius segurs de creació de signatura.

 

Existeixen diferents tipus de signatura digital, que poden consultar-se a la següent adreça electrònica: http://www.registradores.org/firma-electronica/

 

 

OBTENCIÓ

 

 

Per obtenir la Signatura Electrònica Avançada cal donar-se d’alta com a usuari a la pàgina web del Col·legi de Registradors.                                                        (https://sede.registradores.org/site/alta/alta-abonado)

 

Un cop confirmada l’alta com a usuari, s’ha de sol·licitar CITA PRÈVIA a la mateixa pàgina                                         (https://www.registradores.org/scr/agenda/jsp/gestor/mnugestor.jsp)

 

El dia assignat cal anar al Registre Mercantil per obtenir el certificat de signatura electrònica, on es verificarà la identitat del sol·licitant. La Certificació Digital es subministra en un dispositiu USB criptogràfic.

 

Al Registre se li informarà de les aplicacions necessàries per a l’enviament de documents utilitzant la Signatura Electrònica Avançada.

 

 

 

RENOVACIÓ

 

 

El procediment següent serveix per a tot tipus de renovacions, ja sigui per certificats expirats, canvis de tipus de certificats o per a clauers USB bloquejats per excessos d’intents de clau.

 

És necessari demanar CITA PRÈVIA a l’aplicació de cites de la pàgina del Col·legi de Registradors                                                 (https://www.registradores.org/scr/agenda/jsp/gestor/mnugestor.jsp)

 

El dia de la cita els sol·licitants han d’aportar al Registre:

-DNI o NIE

-El clauer criptogràfic.

 

En cas de signatura electrònica de Professional, DNI i document que acrediti la pertinença a un Col·legi Professional i la situació de col·legiat en actiu.

 

La pertinença a col·lectius professionals, tant nacionals com estrangers, s’acreditarà mitjançant l’aportació de certificat subscrit pel secretari del Col·legi o Associació al qual estigui adscrit el sol·licitant, expedida amb un màxim de 15 dies abans de la compareixença al Registre.