Llibres – Presentació Telemàtica

Per poder realitzar-la són necessaris dos requisits:

 

1.- Abonar-se com usuari al web del Col·legi de Registradors https://sede.registradores.org/site/alta/alta-abonado . Al donar-se d’alta, l’usuari accepta una sèrie de condicions i ha d’emplenar les dades relatives al nom, domicili i dades bancàries.

 

2.- Cal posseir certificat de signatura electrònica avançada o DNI electrònic. En cas de no tenir signatura electrònica pot iniciar els tràmits en https://www.registradores.org/el-colegio/firma-electronica.

 

Els fitxers corresponents es generen amb el programa Legalia. Un cop emplenats totes les dades relatives als llibres es pot fer l’enviament des del mateix programa.

En cas de problemes tècnics que impedeixin la presentació des del programa Legalia, podrà també realitzar-se la presentació accedint a la plataforma d’enviament del web del Col·legi de Registradors a https://sede.registradores.org/site/presentacion-telematica i seguint les instruccions indicades al “Manual d’ajuda de presentació telemàtica de llibres”

Manuals publicats pel Col·legi de Registradors amb seu a Madrid:

 

Descàrrega del programa LEGALIA

 

Manual del programa LEGALIA

 

Manual de presentació telemàtica

 

L’empresari ha de conservar sempre una còpia informàtica d’idèntic contingut i format dels fitxers corresponents als llibres presentats al Registre.

 

Dins dels 15 dies hàbils següents a la presentació, el Registre procedirà al seu tractament i remetrà telemàticament a la persona interessada, una acreditació d’haver-se procedit a la seva legalització o, si fos el cas, els defectes observats per ser esmenats.

 

També és possible descarregar aquesta notificació en tot moment amb “l’identificador consulta qualificació” que apareix al peu dels honoraris de la factura, accedint a:

https://www.registradores.org:4004/consultaDocumentos/home.seam

 

 

 AJUDA

– Telèfons Departament de Llibres 93-508-14-40

– Telèfons per a consultes del programa Legalia o enviament telemàtic 91 270 17 97 (Col·legi de Registradors-Madrid-)

– Emails de suport per a consultes del programa Legalia o enviament telemàtic (Col·legi de Registradors-Madrid-)

registro.electronico@registradores.org