Llibres – Presentació Telemàtica

Per poder realitzar-la són necessaris dos requisits:

 

– Tenir un dels certificats reconeguts vàlids per poder fer l’enviament.

 

– Abonar-se com a usuari de la pàgina del Col·legi de Registrador https://www.registradores.org/mercantil/jsp/home.jsps. En donar-se d’alta, l’usuari accepta una sèrie de condicions i ha de emplenar les dades relatives a nom, domicili i dades bancàries.

 

 

Per fer els enviaments cal accedir a la plataforma d’enviament de la pàgina del Col·legi de Registradors: https://www.registradores.org/mercantil/jsp/home.jsp

 

Per poder-se descarregar els programes necessaris i els manuals sobre la forma de realitzar els enviaments i altres dades necessàries per a la tramitació telemàtica, és necessari accedir a la pàgina: https://www.registradores.org/registroVirtual/descargas.do

 

 

Els llibres es generen amb el programa Legalia. Un cop emplenades totes les dades relatives als llibres cal entrar a la plataforma d’enviament de la pàgina del Col·legi de Registradors, a presentació telemàtica de documents  i seguir les passes indicades al “Manual d’ajuda de presentació telemàtica de llibres”.

 

 

Un cop rebuts els llibres al Registre, es procedirà al seu tractament i, si està tot correcte, s’expedirà via telemàtica una acreditació d’haver-se procedit a la seva legalització en la data que s’assenyali a la seva presentació si tot és correcte. En altre cas, se li comunicarà de la mateixa manera que la presentació ha estat defectuosa.

 

 

Quan per problemes tècnics no sigui possible la presentació dels fitxers a legalitzar per via telemàtica, es permetrà la presentació mitjançant dispositius d’emmagatzematge de dades complint els requisits que estableix la Instrucció.

 

Telèfon d’AJUDA: 902 201 200