Obtenció LEI

CAL DISTINGIR DOS SUPÒSITS PER A LA TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS, PORTABILITATS I RENOVACIONS DE CODIS LEI DEPENENT DE LA DATA EN LA QUAL S’EFECTUA LA SOL·LICITUD:

 

I. Per a la tramitació de sol·licituds de codis LEI, de portabilitats o de renovacions A PARTIR DEL DIA 12 DE FEBRER DE 2018:

 

Haurà de seguir-se necessàriament el procés indicat a la pàgina web https://www.justicia.lei.registradores.org que inclou l’emplenament, pagament (per targeta bancària, Paypal o transferència) i presentació amb signatura digital dels formularis de sol·licitud, portabilitat o renovació.
Al següent enllaç té el manual d’usuari web LEI https://www.justicia.lei.registradores.org/documents/leitutorial.es.pdf

 

 

II. Per a la tramitació de formularis de sol·licitud, portabilitat o renovació de codis LEI, AMB DATA DE GENERACIÓ ANTERIOR A LA CITADA DATA DE 12 DE FEBRER DE 2018:

 

Haurà de seguir-se el procés de gestió utilitzat fins avui i que es desenvolupa al següent enllaç Obtenció LEI – Tramitació Anterior