Béns Mobles – Retirada Documents

RETIRADA DE DOCUMENTS

 

 

Els documents es retiraran de la mateixa manera en què han estat presentats:

 

Presencial: podrà retirar-lo qualsevol persona que aporti l’original del resguard de presentació. En cas de pèrdua del resguard, el presentador haurà de manifestar aquesta circumstància davant del Registrador.

 

–Per correu o missatgeria: es retiraran de la mateixa manera.

 

Telemàticament: a través dels mitjans i portals habilitats pel Col·legi de Registradors.

 

 

Liquidació d’honoraris:

 

Si l’import definitiu de la factura coincideix amb el de la provisió de fons, el document es retirarà juntament amb la factura corresponent.

En cas contrari, al temps de retirar el document s’abonarà la diferència per part del presentador o del Registre.