REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA

COMPTES ANUALS

AMB L’OBJECTE DE FACILITAR L’APORTACIÓ DEL FULL COVID (PREVISTA A L’ORDRE MINISTERIAL 794/2021 QUE VA ENTRAR EN VIGOR EL 27 DE JULIOL), PER A AFEGIR-LA ALS COMPTES JA PRESENTATS, S’HA HABILITAT EL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://www.registromercantilbcn.es/hojacovid

 

 

COMUNICAT PROVISIÓ DE FONS

A PARTIR DE EL 4 DE GENER DEL 2021, LA PROVISIÓ DE FONS DELS DOCUMENTS PRESENTATS AL LLIBRE DIARI SERÀ DE 150€. PER A LA RESTA DE DOCUMENTS SERÀ DE 30€.

 

 

Novetats:

NOTA SIMPLE INFORMATIVA descarregable des de l’ Àrea d’ usuaris d’aquesta web www.registromercantilbcn.es on poden obtenir el número d’ ordre de l’ últim llibre legalitzat d’ ACTES, SOCIS / ACCIONISTES, COMPTABLES (Diari, Inventari i Comptes, Balanços…).
COST PER BLOC SOL.LICITAT:
Llibres societaris: 3,00 + IVA = 3,63€
Llibres comptables: 6,60 + IVA = 7,99€
Ambdós: 9,60 + IVA = 11,62€
Per a qualsevol altre tipus de consulta haurà de descarregar formulari NOTA INFORMATIVA i enviar-lo al departament mitjançant correu electrònic: legalizacionlibros@registromercantilbcn.es